-->
 

 

42 lata Kliniki  Neurochirurgii
w Szczecinie

1967- Zjazd PTNch Szczecin
            1985- Zjazd PTNch Szczecin Trzebież
            1993- Zjazd PTNch Szczecin Międzyzdroje
            2003- Zjazd PTNch Szczecin

Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Szczecin 19-21.09.2003

Szanowne Koleżanki
            Szanowni Koledzy

Szczecin - miasto u ujścia Odry, powstałe w X wieku, zdobyte dla Polski przez Bolesława Krzywoustego, potem stanowiące razem z Pomorzem  samodzielne Państwo Gryfitów do 1637roku. Było kolejno pod władzą szwedzką, duńską, pruską, francuską, niemiecką do 1945 roku.  Najbardziej odległe od  stolicy Polski miasto Szczecin ( 530km ), położone jest w odległości  430 od Pragi, 360 od Kopenhagi, 150 od  Berlina  i liczy obecnie  około 500 tys mieszkańców. W latach 70 – tych największy port na Bałtyku. Szkolnictwo wyższe założone w 1541r przez Księcia Barnima XI w postaci Szkoły Wyższej – Pedagogium,  istniejącego  przez 100 lat z następową przerwą do 1947r, kiedy to utworzono pierwszą z 22 obecnie wyższych uczelni  w tym 6 państwowych.

Pomorska Akademia Medyczna powstała w 1948r, a Klinika Neurochirurgii w 1961r. Kierownikami byli kolejno: doc. A. Sokołowski, doc. O. Liszka, prof. T. Słowik do 1986 r.

              Obrady zjazdu zorganizowane będą w oparciu o nieliczne ocalałe  po bombardowaniu angielskim obiekty historyczne miasta.

Zapraszamy serdecznie do pracy zjazdowej, którą urozmaicimy atrakcjami kulturalnymi . Pogoda we wrześniu jest tu zmienna, ale średnia temperatura w ciągu dnia  dość wysoka , co jest efektem wpływu prądu Zatokowego.

Tematy główne zjazdu:

1.                   Guzy glejowe.

·         Problematyka neuroonkologiczna stanowiąca obiekt zainteresowania kilku pokoleń neurochirurgów pozostaje wciąż bardzo aktualną tak dla dramatu chorego jak i  mnożenia propozycji nowych procedur  operacyjnych  i nieoperacyjnych, czyniących ją stale aktualną.

2.                   Zagadnienia etyczne w neurochirurgii.

·         Rozwój komunikacji między ośrodkami naukowo badawczymi powoduje wzrost propagacji zarówno osiągnięć prawdziwych jak i fałszu naukowego. W związku z tym kształtowanie postaw etycznych w naszej dziedzinie jak i w innych jest z roku na rok coraz bardziej potrzebne.

3.                   Tematy wolne.

·         Nawet coroczny zjazd nie jest w stanie pokryć wszystkich wymogów tematycznych w tak rozwiniętej dziedzinie jak neurochirurgia. Dlatego celowym jest umożliwienie prezentacji najważniejszych osiągnięć spoza tematów głównych

……………………………………………………………………………..

4.                   Sesja satelitarna: „Synapsa Neurologiczno – Neurochirurgiczna „ (wspólna z Polskim Towarzystwem Neurologicznym ).

Biopsja mózgu i inne inwazyjne metody diagnostyczne schorzeń układu nerwowego.

·         Finezyjny rozwój neurochirurgii pozwalający na leczenie w przypadkach niedostępnych do niedawna patologii oraz rozwój technologii  tworzy również zaawansowaną  ofertę diagnostyczną dla potrzeb neurologa. Celowym przeto ze wszech miar jawi się wspólne opracowanie standardów w zakresie inwazyjnych metod diagnostycznych układu nerwowego.

Zgłoszenia na zjazd prosimy przysyłać w terminie  do  15-06-03

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia następujących  informacji na temat prezentowanych prac:

Temat referatu:……………………………………………

Autorzy: ………………………………………………….

Miejsce pracy: ……………………………………………

Wnioski płynące z pracy: ………………………………..

Rodzaj prezentacji: ……………………………………..

 

Plik zgłoszenia do pobrania: rejestracja

Informacje :

W nawiązaniu do programu naukowego zjazdu PTNch,  informujemy iż prace  zjazdowe mogą być wydrukowane w suplemencie do „Annales Academiae Medicae Stetinensis” ( 4,4 pkt. według listy KBN ).

Prace ( wersje tekstowe do publikacji ) prosimy  przesyłać  do końca czerwca  2003  w postaci :

·         w wersji elektronicznej na adres  e-mail :  zjazdnch@sci.pam.szczecin.pl

·         Prosimy o wyraźne oznaczenie  autorów pracy,

·         Wymagana czcionka Times New Roman -  12, maksymalnie  5 stron pracy.

·         Prosimy o podanie adresu zwrotnego e-mail Ośrodka Neurochirurgicznego.

Forma płatności:     do  30-06-03

Konto:     Esculapium   11401137- 00 - 593354-PLNCURR01
                                  BRE Bank Oddział Regionalny Szczecin

Prosimy o dołączenie do przelewu informacji : dane osobowe, miejsce pracy.

Członkowie PTNch z nieuregulowanymi składkami członkowskimi ponosić będą podwójne koszty uczestnictwa.

Dodatkowe informacje: 

71-252 Szczecin,  ul. Unii Lubelskiej 1. Klinika Neurochirurgii PAM
Kontakt:   M. Lickendorf ,      
Phone :  91 425 35 61  
Fax :  48 91 425 35 67
e-mail : zjazdnch@sci.pam.szczecin.pl  

 

Program Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów do pobrania Kliknij

Program Walnego Zgromadzenia PTNch

           

Prof. Dr. Ireneusz Kojder  Prof.Dr. Youcel Kanpolat
Chairman Chairman
3rd edition EANS Research Course   EANS Research Committee
Detailed informations:  tel. 4891 425 35 61
Fax 48 91 425 35 67
E-mail: eanspl@sci.pam.szczecin.pl  

 
 
 
Klinika
Specjalizacja
Neuronawigacja
Badania naukowe
Dydaktyka
Osiągnięcia
Kazuistyka
Wydarzenia
Kongresy i Sympozja
Historia
Powrót