QUO  VADIS NEUROCHIRURGIA
IN TERTIO MILLENIO ?

1. Minimalna inwazyjność metod leczenia
2. Minimalna uraźliwość leczenia 
3. Maksymalny efekt terapeutyczny  
4. Wykorzystanie  nowoczesnych technologii  w leczeniu

 

Neuronawigacja  w  diagnostyce  i  leczeniu  operacyjnym  patologii wewnątrzczaszkowych

Klinika Neurochirurgii w Szczecinie jest pierwszym w Polsce ośrodkiem neurochirurgicznym, który od 1999 roku dysponuje aparaturą do prowadzenia operacji w oparciu o metodę neuronawigacyjną. Stosowany do tej procedury jest system Sofamar-Danek a w Klinice szczecińskiej zostało utworzone centrum szkoleniowo-referencyjne dla Polski i innych krajów Europy środkowo-wschodniej.

Zastosowane Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w zasadniczy sposób ulatwilo lokalizacje guzów w strukturach mózgowia. Jednak obrazy te sa jedynie pomoca dla wyobrazni przestrzennej operatora, w lokalizacji zmiany i okreslaniu granic pomiedzy zdrowa i chora tkanka. Stworzenie w latach 90-tych neuronawigacji dalo mozliwosc przeksztalcenia statycznych, dwuwymiarowych obrazów TK i NMR w dynamiczne, trójwymiarowe ( 3D). Uwidocznienie struktur anatomicznych mózgu i obszaru patologicznego, na modelu trójwymiarowym glowy ulatwia okreslenie polozenia patologii, planowanie miejsca i rozleglosci dostepu operacyjnego minimalnie urazliwego dla pacjenta. Operator kontroluje postep operacji, widzac na ekranie komputera na obrazach NMR z dokladnoscia odwzorowania ponizej 1 mm polozenie narzedzia neurochirurgicznego. Pozwala to precyzyjnie zlokalizowac polozenie patologii i okreslic jej rozleglosc. Radykalne usuniecie staje sie mozliwe dzieki uwidocznieniu polozenia narzedzia chirurgicznego wzgledem patologii na obrazach NMR i wspólpracy mikroskopu operacyjnego z systemem HUD, uwidaczniajacego w okularach mikroskopu zarysów zmiany w miare zblizania sie do jej granic. Operator posiada mozliwosc porównywania obrazu makroskopowego z obrazami NMR decydujac o rozmiarach rozleglosci zabiegu, kontrolujac doszczetnosc usuniecia zmiany.