Przypadki kliniczne

 
I Biopsja terapeutyczna

D.A.  21 l. K :
Torbiel przegrody przezroczystej
Drenaż torbieli

II Procedura naprowadzająca:

G.J.  40 M
Guzy  przerzutowe
Mapowanie guza dla ograniczenia uraźliwości dojścia

SZ.E  47 l. M :
Głęboki naczyniak mózgu w okolicy ciemieniowej  lewej
Śródmózgowa weryfikacja neuronawigacyjna dojścia przed wycięciem naczyniaka

Ż.J.  26 l  K:
Ropień zatoki klinowej
Weryfikacja dostępu przezklinowego

III Procedura weryfikująca położenie narzędzia czynnego i   topografię   ośrodków nerwowych i ogniska patologicznego.

M.I.  32 lat  K:
Astrocytoma  anaplasticum
Mapowanie  zmiany  dla ograniczenia uraźliwości dojścia

M.C.   44 l.    K :
Padaczka skroniowa
Oznaczenie resekcji płata skroniowego

C.K.  13 lat    K:
Proces zwyrodnieniowo – zanikowy pokrwotoczny
( krwiak młodzieńczy )  w ok. ciemieniowej lewej
Mapowanie guza dla ograniczenia uraźliwości dojścia

IV. Biopsja diagnostyczna

N.A.  24 l. K:
Rozsiany proces nowotworowy
Po radioterapii( 60 Gy)
Biopsja obu półkul mózg

K.K. K, 50
napady padaczkowe.

Obraz histopatologiczny: 

1.duża glejoza reaktywna
2.masywne nacieki jednojądrzaste  okołonaczyniowe
3.Podejrzenie stwardnienia rozsianego

 

H.Z. M, 65
epizod utraty przytomności,
w TK drobne ogniska  hipodensyjne w prawej płk mózgu.

Obraz histopatologiczny:

  1. nacieki komórek jednojądrzastych

  2. i histiocytów okołonaczyniowo

podejrzenie stwardnienia rozsianego lub choroby układowej.

 

 

K. M. M, 43
Objawy zespołu niedoborów immunologicznych, szybki postęp choroby

Obraz histopatologiczny:

1. nacieki z komórek jednojadrzastych
2.
wykluczono chłoniak
3.
reaktywne astrocyty
4. Podejrzenie zakażenia HIV potwierdzone badaniem
serologicznym.