Odpowiedzialny za organizację zajęć:

Dr med. Dariusz Jeżewski

tel. 914253561, 914253572

e-mail: djezewski@wp.pl

Kadra Dydaktyczna

Regulamin VI rok Wydzialu Lekarskiego PUM

Program nauczania VI rok Wydzialu Lekarskiego PUM

Tematy prezentacji studenckich

Program nauczania Ratownictwo medyczne II rok