Klinika prowadzi pełną diagnostykę i wykonuje pełen zakres procedur neurochirurgicznych:

1. W zakresie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego:

  - mikrochirurgia tętniaków tętnic układu kręgowo podstawnego, 
- leczenie operacyjne naczyniaków mózgu i rdzenia,
- mikrochirurgia tętniaków mózgu u dzieci,
- by-pass mózgowy i inne zabiegi odtwarzające krążenie mózgowe,  
- endoskopowe opróżnianie krwiaka śródmózgowego,  
- embolizacja wewnątrznaczyniowa tętniaków mózgu oraz naczyniaków ( we współpracy z Zakładem Radiologii ).

2. W zakresie chorób nowotworowych:

  - operacja przysadki mózgowej z dostępu przez zatokę klinową,
- biopsja guza mózgu,
- endoskopia torbieli mózgu,
- operacje na pniu mózgu i w jego otoczeniu.

3. W zakresie neurotraumatologii:

  - diagnostyka przetoki płynowej pourazowej,
- leczenie operacyjne przetoki płynowej z dostępu przez zatokę czołową,
- rekonstrukcja zatok opony twardej,  
- rekonstrukcja nerwu twarzowego,
- diagnostyka i leczenia wodogłowia pourazowego.

4. W zakresie neurochirurgii dziecięcej:

 

- endoskopia komór mózgu,

- operacyjne leczenie guzów układu nerwowego – wszystkich lokalizacji, - w każdym wieku,
- leczenie wodogłowia zastawką kręgosłupowo-otrzewnową,  
- pełna neurotraumatologia dziecięca,
- operacyjne leczenie kraniostenozy.

5. W zakresie neurochirurgii czynnościowej:

  Leczenie ch. Parkinsona, ruchów mimowolnych neurostymulatorami - DBS Deep Brain Stimulation

Leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego - gliceroliza zwoju Gassera

Leczenie bólu neurostymulatorami przeciwbólowymi - SCS Spinal Cord Stimulation,

- PNS Peripheral Nerve Stimulation
- DBS Deep Brain Stimulation

 
- Leczenie padaczki - operacje wyburzeniowe z monitoringiem śródoperacyjnym,
- stymulacja nerwu błędnego VNS Vagus Nerve Stimulation
- Leczenie przewlekłego bólu: operacje DREZ, chordotomia, rhizotomia,

 

6. Neuronawigacja

 

Klinika Neurochirurgii w Szczecinie jest pierwszym w Polsce ośrodkiem neurochirurgicznym, który od 1999 roku dysponuje aparaturą do prowadzenia operacji w oparciu o metodę neuronawigacyjną. Stosowany do tej procedury jest system Sofamar-Danek a w Klinice szczecińskiej zostało utworzone centrum szkoleniowo-referencyjne dla Polski i innych krajów Europy środkowo-wschodniej.

Metoda neuronawigacji pozwala na operacje ablacyjne i stymulacyjne w oparciu o tworzony obraz wirtualny na podstawie badania tomograficzno-komputerowego oraz rezonansu magnetycznego. Dzięki zastosowaniu tego systemu możliwe staje się precyzyjnie, do 0,3 mm, doszczętne i minimalnie inwazyjne usuwanie nowotworów mózgu i rdzenia oraz dokonywanie finezyjnych implantów radioaktywnych w brachyterapii nowotworów i uszkodzeń układu pozapiramidowego.